Visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni

28.08.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA

Spoštovani,
pišemo vam v imenu Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija ter Zavezništva za kronične nenalezljive bolezni (Non-communicable Diseases Alliance – NCD Alliance) z namenom, da vas pozovemo, da izkažete svojo podporo v boju proti kroničnim nenalezljivim boleznim (KNB) z udeležbo na srečanju na visoki ravni Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) o KNB, v New Yorku, dne 27. septembra 2018.
Na zgoraj omenjenem srečanju ZN bodo vlade pregledale napredek in sprejele zaveze za pospešitev državnega ukrepanja na področju KNB, ki predstavljajo veliko breme in zahtevajo nujno pozornost, predvsem v državah z nizkimi in srednjimi dohodki.
Pozivamo vas, da izkoristite to priložnost, da skupaj z drugimi voditelji držav pospešite celovito ukrepanje na področju KNB na najvišji politični ravni.
V letu 2015 so KNB predstavljale 70 odstotkov svetovne smrtnosti; od teh je 80 odstotkov prezgodnjih smrti v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kar je nesorazmerno prizadelo najbolj ranljive ljudi.
KNB povzročajo tudi uničujoče trpljenje in ekonomsko breme za posameznike in njihove družine ter v širšem smislu bremenijo zdravstvene sisteme in gospodarstva. Če na tem področju ne bomo ukrepali, bodo KNB do leta 2025 skupno povzročile gospodarske izgube v višini 47 bilijonov evrov (47.000.000.000.000,00 €).
Gre za večsektorski problem, zato je za izvajanje celovitih strategij potrebno ukrepanje na najvišji politični ravni. Ključno je usklajevanje politik med sektorji za namene obravnavanja socialnih, gospodarskih in okoljskih vzrokov in determinant KNB.
To srečanje ZN bo za svetovne voditelje prva priložnost, da preučijo KNB v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals) in da delijo z ostalimi, kaj deluje pri doseganju napredka v smeri svetovnih KNB ciljev in pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Od leta 2011 poteka javno in politično gibanje z namenom preprečevanja in nadzora KNB. Rezultat teh prizadevanj so številni dosežki, vključno s politično deklaracijo na visoki ravni iz leta 2011 in posodobljenimi, z dokazi podprtimi intervencijami na področju KNB, t. i. »WHO Best Buys«. Vendar pa globalno gledano še vedno nismo na dobri poti k doseganju skupnega cilja, in sicer, da bi do leta 2025 dosegli 25-odstotno zmanjšanje prezgodnjih smrti zaradi KNB. Hkrati breme zaradi KNB še naprej narašča, predvsem v državah, ki so najmanj pripravljene.
Na področju preprečevanja in omejevanja KNB imamo jasne cilje in z dokazi podprte, stroškovno učinkovite rešitve. Srečanje ZN na visoki ravni je naša skupna priložnost, da se odločno zavežemo k povečanju investicij in političnih ukrepov na visoki ravni, z namenom izvajanja le-teh sorazmerno s potrebami. Dejavnosti na področju KNB niso strošek, temveč naložba in strateški, v prihodnost usmerjeni odzivi, ki presegajo preprečevanje in nadzor bolezni in ne bodo le reševali življenj, ampak tudi zmanjšali naraščajoče stroške zdravstvenega varstva.
S strani Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija ter Zavezništva za kronične nenalezljive bolezni (NCD Alliance) vam želimo ponuditi stalno podporo v vaših prizadevanjih za zajezitev širjenja KNB in se veselimo vašega odziva.

S spoštovanjem,

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj,
Tomaž Gorenc, direktor

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija,
Urška Erklavec, predsednica

Zavezništvo za kronične nenalezljive bolezni – NCD Alliance,
José Luis Castro, predsednik


O Inštitutu za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) je stičišče treh sektorjev (mladinskega, javnozdravstvenega in okoljevarstvenega) in podpornik odprtega dialoga z različnimi deležniki družbe. Aktivnosti IMZTR stremijo k pozitivnim družbenim spremembam, razvijanju sposobnosti javnozdravstvenih, okoljevarstvenih in mladinskih organizacij ter k osebnostnemu razvoju, predvsem mladih.

O Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija
Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih. Od leta 2006, odkar obstaja, je s svojimi programi dosegla že preko 120 tisoč mladih, medtem ko so bili ključni deležniki pri sprejemanju številnih zakonov na področju javnega zdravja v Sloveniji.

O Zavezništvu za kronične nenalezljive bolezni (NCD Alliance)
Zavezništvo za kronične nenalezljive bolezni je edinstvena mreža civilne družbe, ki združuje 2000 organizacij iz več kot 170 držav, z namenom izboljšanja preprečevanja in nadzora KNB po vsem svetu. Leta 2009 so jo ustanovile tri svetovne zveze: Mednarodna zveza za sladkorno bolezen (International Diabetes Federation – IDF), Svetovna zveza za srce (World Heart Federation – WHF) in Unija za mednarodno kontrolo raka (Union for International Cancer Control – UICC), ki se jim je leto za tem pridružila še Mednarodna zveza proti tuberkulozi in pljučni bolezni (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease).

Danes njihova mreža vključuje več kot 1000 zvez članic, svetovnih in nacionalnih organizacij civilne družbe, znanstvenih in strokovnih združenj, akademskih in raziskovalnih institucij ter predanih posameznic in posameznikov. Skupaj s strateškimi partnerji, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo, Združenimi narodi in vladami, Zavezništvo za KNB deluje na svetovni, regionalni in nacionalni ravni, da bi preneslo enotni glas civilne družbe v svetovno kampanjo o KNB.

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter