Sporočilo za javnost: Neetične prakse alkoholne industrije niso zgolj problem tretjega sveta, temveč tudi slovenska realnost

01.06.2020

Izšel je dolgo pričakovani slovenski prevod knjige »Heineken v Afriki«, in sicer tudi s pomembno podporo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja. Ob tem pozivamo Ministrstvo za zdravje, Vlado RS in Državni zbor RS k strožji alkoholni politiki v Sloveniji

 

Ljubljana, 1. junija 2020Ob današnjem svetovnem dnevu staršev je pri Založbi UMco d.d. izšel dolgo pričakovan prevod knjige Olivierja van Beemna, nizozemskega raziskovalnega novinarja, z naslovom »Heineken v Afriki«. Gre za izjemno zanimivo in pomembno knjigo, ki zelo podrobno razkriva neetične strategije in prakse alkoholne industrije, v tem primeru velikega nizozemskega pivovarskega giganta Heineken na afriški celini. Dejstvo je, da neetične prakse alkoholne industrije niso zgolj problem tretjega sveta (kot je npr. Afrika), temveč je to na žalost tudi slovenska realnost. Odkar je spomladi leta 2015 Heineken napovedal »investicijski« vstop na slovensko tržišče in odkupil večinski delež obeh naših največjih pivovarn, so se namreč zgodili že trije poskusi spreminjanja alkoholne zakonodaje v škodo javnega zdravja (dva neuspešna in eden žal uspešen).

 

Ob izidu omenjene knjige koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja, zbrana v Združenju za kronične nenalezljive bolezni (zKNB), poziva Tomaža Gantarja, ministra za zdravje in Ministrstvo za zdravje ter Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije k sprejetju strožjih ukrepov alkoholne politike ter začetek skupnega sistematičnega reševanja zaskrbljujoče problematike uporabe alkohola v Sloveniji, zlasti med otroki in mladimi, ki so nedvomno in dokazano glavna ciljna skupina alkoholne industrije. Ob tej priložnosti je sporočilo vsem staršem v Sloveniji ob njihovem »svetovnem dnevu« zelo preprosto: naredite vse, da svoje otroke in mladostnike po svojih najboljših močeh vsaj v sklopu doma in svoje (lokalne) skupnosti obvarujete pred neetičnimi praksami alkoholne industrije (zlasti glede oglaševanja alkoholnih pijač v tradicionalnih in družbenih medijih) ter številnimi trgovci ali gostinci, ki povsem nekritično in brezbrižno prodajajo alkoholne pijače mladoletnim in očitno opitim posameznikom. In to kljub temu, da je takšno početje z zakonom prepovedano.

 

Vstop Heinekena na slovensko tržišče je in bo tudi v prihodnje predstavljal velik izziv za vse, ki se strokovno ukvarjamo z alkoholno politiko in preventivo. »Že od spomladi 2015 nam je jasno, da imamo drugačnega »igralca« na alkoholnem tržišču. »Igralca«, ki je širše v svetu poznan po svojih premetenih, pokvarjenih in večinoma etično skrajno spornih strategijah in taktikah vplivanja na alkoholno politiko držav, v katerih je prisoten«, je povedal Matej Košir, vodja mreže »Preventivna platforma« in direktor Inštituta »Utrip«, ki je tudi glavni pobudnik prevoda in izida knjige v slovenščini. »Veljamo za »mokro kulturo«, kjer je že zdaj težko uveljaviti alkoholno politiko. Slovenija spada med države, kjer je poraba alkohola na odraslega prebivalstva med najvišjimi v Evropi in svetu ter s tem tudi škoda za zdravje in varnost ljudi ter gospodarstvo. Svetovna zdravstvena organizacija nas je že večkrat opozorila, da občutno zaostajamo za najnaprednejšimi državami na tem področju, in da je skrajni čas, da alkoholno politiko zaostrimo v podporo zmanjševanju bremena kroničnih bolezni, splošnemu napredku in doseganju globalnih razvojnih ciljev«, je še dodal Košir.

 

V Sloveniji bi morali sprejeti strožje ukrepe alkoholne politike v smeri občutnejšega zvišanja cen alkohola in prepovedi marketinškega komuniciranja (vključno s spletnim oglaševanjem). Prepovedati bi morali sponzoriranje in doniranje športnih in kulturnih organizacij ter prireditev po vzoru tobačne zakonodaje, dosledno izvajati prepoved prodaje alkohola mladoletnim in očitno opitim, prepovedati spletno prodajo in dostavo alkohola na dom (zlasti v času epidemije in podobnih okoliščin) ter v celoti prepovedati vožnjo pod vplivom alkohola (tj. uvesti ničelno toleranco). »Škoda, ki jo raba alkohola povzroča družbi, je občutno višja kot so morebitne koristi od pobranih trošarin in davkov na alkoholne pijače. Neučinkovita alkoholna politika prispeva k višanju stroškov v zdravstveni blagajni, policiji, pravosodju, socialnih službah in lokalnih skupnostih. Z alkoholom je povezana tudi manjša produktivnost, odsotnost z dela in poškodbe pri delu. Najbolj pa napačne politične odločitve oziroma neodločitve, ki so plod lobističnih prijemov mogočnih nezdravih industrij, vplivajo na zdravje in blagostanje ljudi, zlasti družin, otrok in mladine, ter s tem celotne družbe«, kritično dodajajo v združenju.

 

»Upamo, da bo knjiga, ki je danes izšla tudi v slovenščini, odprla marsikatero politično, medijsko in laično oko, ter nas spodbudila k treznejšemu in razumnejšemu ter zlasti strokovnejšemu razmišljanju o dejanskem stanju na področju alkohola in alkoholne politike v Sloveniji. Vsi, ki se trudimo za učinkovitejše ukrepanje na področju alkohola, si bomo še naprej prizadevali prepričati javnost ter pripravljalce politik in odločevalce, da je treba sprejeti dodatne strožje ukrepe na področju alkoholne politike, saj bo edino to pripomoglo k izboljšanju stanja na tem področju oziroma svetlejši prihodnosti ter razvoju slovenske družbe. »Ker alkohol ni mleko«, si želimo, da bi obstoječo »kulturo pitja«, ki je predvsem in vedno bolj produkt alkoholne industrije, zamenjali z neko drugo, bolj zdravo in občutno manj škodljivo alternativo«, so za zaključek povedali v združenju.

 

Matej Košir, direktor Inštituta »Utrip« in vodja Mreže »Preventivna platforma«

Nina Rogelj Peloza, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj

Franc Zalar, podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja in predsednik zKNB

Miha Lovše, vodja Mreže »NVO varujejo naše zdravje« in podpredsednik SZOTK

 

#KerAlkoholNiMleko

 

*****

 

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter