Šest mrež in preko 150 NVO podprlo predsednika Vlade in

20.04.2016
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mreža Preventivna Platforma, Mreža NVO varujejo naše zdravje, Mreža 25x25, Mreža za trajnostni razvoj Plan B in Mladinski svet Slovenije so skupaj s preko 150 nevladnimi organizacijami iz Slovenije danes javno podprle predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja pri uvedbi "tobačnega sklada" in ga javno zaprosile za srečanje v zvezi s tem.

Šest vsebinskih mrež nevladnih organizacij v Sloveniji je skupaj s 157 podpisi vodij nevladnih organizacij iz mladinskega, javno-zdravstvenega, socialno-varstvenega, okoljevarstvenega in drugih sektorjev, z javnim odprtim pismom podprlo predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja pri uvedbi »tobačnega sklada« (46. člen Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov - ZOUTPI) oz. namenskemu zbiranju trošarine tobačnih izdelkov za potrebe izvajanja javne službe obveznega zdravstvenega zavarovanja, financiranja programov varovanja in krepitve zdravja ter spodbujanja zdravega načina življenja.
 
"Ravno investicija v promocijo zdravja in kvalitetno preventivo nas, vodje večine nevladnih organizacij, ki neposredno ali posredno delujemo na področju zdravja v Sloveniji, navdaja z optimizmom, da bomo lahko z ustrezno fiskalno politiko na dolgi rok obrnili trend izgubljanja sredstev zaradi tobaka v dejanski prihodek za slovenski državni proračun" je poudaril Jan Peloza, strokovni sodelavec Brez izgovora Slovenija in vodja te pobude.

Podatek Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Evropske komisije iz leta 2007 je namreč zelo zgovoren - kar 97 odstotkov vseh zdravstvenih odhodkov v Evropi gre za zdravljenje in le 3 odstotki za preventivo na področju preprečevanja različnih oblik tveganega vedenja. Upamo, da bomo ta trend z uvedbo »tobačnega sklada« obrnili v prid preventivi.

V priloženem pismu nevladniki poudarjajo, da so številne raziskave po svetu pokazale, da:
  • vlaganje v kvalitetno preventivo zmanjša stroške zdravljenja kroničnih nenalezljivih bolezni oz. bolezni, povezanih z nezdravim življenjskim slogom (vir);
  • dvig cene tobačnih izdelkov za 10 odstotkov v razvitih državah zmanjša njihovo porabo za 4 odstotke (vir);
  • izvajanje kvalitetne preventive lahko časovno zamakne začetek rabe različnih drog med mladimi (vir);
  • redni dvig cen tobačnih izdelkov nad inflacijo pomaga pri zmanjšanju deleža kadilcev (vir);
  • tobačna industrija vlaga milijone evrov za namene prepričevanja odločevalcev (lobiranja) proti uvedbi učinkovitih ukrepov tobačne politike, med katere spada tudi »tobačni sklad« in dvig cene tobačnih izdelkov (vir1, vir2, vir3, vir4, vir5);
  • se ob celostnem dvigovanju cen tobačnih izdelkov črna trgovina s tobačnimi izdelki ne poveča, kvečjemu zmanjša, kar kažejo podatki iz Velike Britanije (vir).
V omenjenem pismu, predstavniki vsebinskih mrež med drugim tudi naprošajo Predsednika Vlade RS za srečanje, kjer bi lahko s pomočjo predstavnikov nevladnih organizacij in strokovnjakov iz tujine, njihov predlog še dodatno argumentirali.

Ta ukrep bi v nevladni sektor prinesel zelo pomembna razvojna sredstva, hkrati pa bi s celostnim dvigom cen dosegli tudi zmanjšanje deleža kadilcev in uspešneje preprečevali začetek kajenja med otroki in mladimi v Sloveniji. Podoben ukrep uvedbe »tobačnega sklada« izvajajo že nekatere druge evropske (Avstrija, Poljska, Romunija in Islandija) in druge države ter nekatere kanadske in avstralske zvezne države.
Za konec pa Peloza še doda, da je "srečanje s predsednikom Vlade RS v času pred vložitvijo ZOUTPI v parlamentarno proceduro in umestitvijo na dnevni red Vlade RS ključnega pomena, saj se zavedamo, da dobiva dr. Cerar s strani svoje ministrske ekipe mešana sporočila o ustreznosti takšnega ukrepa. To velja predvsem za Ministrstvo za finance, ki tako kot v številnih primerih ministrstev iz tujine, ne vidi dodane vrednosti takega ukrepa za javno zdravje na dolgi rok, zato bi bili veseli, če bi se srečanja udeležil tudi minister za finance, dr. Dušan Mramor". 
 
Pismo podpore je dosegljivo tukaj.

---

Kontakt: 

Vika Krajšek
vika.krajsek@noexcuse.si
040 573535

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter