Odprto pismo Državnemu zboru glede transparentnosti alkoholnega zakona

12.05.2017
Spodaj podpisane nevladne organizacije, ki delujemo na področju javnega zdravja, pozorno spremljamo področje transparentnosti sprejemanja odločitev glede zakonodaje s področja javnega zdravja. Ob nedavni obravnavi in sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA-A) - skrajšani postopek, EPA 1829 – VII na 23. redni seji Odbora DZ za zdravstvo, ki je potekala v sredo, 10. maja 2017, apeliramo, da se skladno z najvišjimi standardi transparentnosti k zakonu priloži zakonodajna sled, kjer bo jasno zapisano:
 
  1. Kdo je sodeloval pri pripravi besedila (vključno z morebitnimi zunanjimi svetovalci in strokovnjaki)?
  2. Kdo je poizkušal vplivati na sprejem zakona in njegovo vsebino?
  3. Kaj so deležniki v okviru vplivanja zagovarjali (kakšni so bili predlogi posameznih členov in druge oblike predlogov)?
  4. Katere rešitve so bile v okviru vplivanja sprejete ali delno sprejete in so končale v besedilu zakona?
  5. Katere rešitve se niso upoštevale in zakaj?

Čeprav so bili določeni stiki morda poročani Komisiji za preprečevanje korupcije, smo v spodaj podpisanih nevladnih organizacijah prepričani, da obstoječi zakonodajni okvir s področja lobiranja in zakonodajne sledi ne zagotavljata zadostne stopnje transparentnosti in javnosti ne nudita dovolj podatkov za učinkovito spremljanje vplivov na konkreten zakonodajni postopek s strani alkoholne industrije.

Zato vas naprošamo, da pri nadaljnji obravnavi in sprejemanju omenjenega zakona v Državnem zboru RS, ki po našem mnenju predstavlja precejšnje korupcijsko tveganje (morebitne povezave predlagateljev z alkoholno industrijo), vzpostavite višje standarde transparentnosti in zagotovite popolno zakonodajno sled. Prav tako vas pozivamo, da ponovno razmislite o primernosti zakona za nadaljnjo obravnavo in sprejem v Državnem zboru RS, saj je ta v neskladju z najrelevantnejšimi razpoložljivimi znanstveni dognanji in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije ter tudi v nasprotju s strateškimi javnozdravstvenimi usmeritvami naše države in strategijo Evropske unije na področju alkohola iz leta 2006.

Prav tako deležniki javnozdravstvene strokovne javnosti in civilne družbe v celoti niso bili vključeni v pripravo predloga zakona, kar je tudi v nasprotju s transparentnostjo zakonodajnega postopka. Čeprav gre le za manjšo spremembo in dopolnitev zakona, smo mnenja, da gre z vsebinskega vidika za pomembno spremembo v politiki naše države na področju alkoholne politike, in to precej na slabše.

Zakonodajna sled je običajno priloga k zakonu, ki razkriva vplive na nastanek besedila zakona in zagotavlja transparentnost dela zakonodajnega postopka, ki poteka izven neposrednega vpogleda zainteresirane javnosti. Pomaga zagotavljati, da vpliv posamičnih interesov in interesnih skupin na oblikovanje javnih politik in predpisov ni nesorazmeren. Omogoča ugotavljanje dejanskega in videza nasprotij interesov in viša zaupanje v zakonodajni postopek.

S spoštovanjem,
Matej Košir, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«
Urška Erklavec, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Mihaela Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Nataša Sorko, Društvo Žarek upanja
Prim. Matija Cevc, Društvo Za srce
David Razboršek, Zavod Vozim

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter