Alkohol na športnih prireditvah

17.04.2017
14. marca 2017 je v javnost prišla pobuda o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), in sicer s strani vodilne koalicijske Stranke modernega centra (SMC), s prvopodpisanim poslancem Janijem Möderndorferjem. Glavna cilja predloga zakona sta povečati financiranje športnih organizacij s prodajo alkohola na njihovih dogodkih in s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač na športnih prireditvah.

Trenutno veljavni zakon prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač eno uro pred športno prireditvijo in med samim potekom športnega dogodka, kar pa naj bi po besedah predlagateljev zakona doprineslo k finančnim težavam športnih organizacij. Nov predlog ZOPA predlagatelji utemeljujejo s tem, da zakon v zdajšnji obliki (iz leta 2003) ni prinesel želenih učnikov. Torej, da mladi ne pijejo nič manj kot so v preteklosti, da ni nič manj izgredov, športne organizacije pa se, po njihovem mnenju, spopadajo z izgubo finančnih sredstev tudi zaradi prepovedi točenja alkoholnih pijač pred in med prireditvijo. Poudarjajo, da je tekma predvsem družabni dogodek, h kateremu spadata tudi hrana in pijača in če nakup te ni možen, se bodo mnogi športni navdušenci raje odločili za ogled tekme od doma oz. iz gostinskega lokala. Hkrati pa svoj predlog zagovarjajo tudi s tem, da uživanje alkohola samo po sebi ni problematično – zmerno uživanje naj bi po njihovem mnenju bilo celo popolnoma neškodljivo. Za svoje trditve pa niso navedli nobenega vira, kar postavi celotno argumentacijo predloga pod vprašaj.

V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija novemu predlogu zakona odločno nasprotujemo, saj menimo, da bi sprejetje zakona pomenilo korak nazaj v boju proti alkoholni industriji. Z omilitvijo zakonodaje na tem področju bi mladim namreč sporočali, da je pitje alkohola povsod (tudi na športnih prireditvah) popolnoma sprejemljivo. Strinjamo se, da je tekma družabni dogodek, menimo pa, da lahko druženje poteka tudi brez alkoholnih pijač, saj prepoved ne velja za prodajo brezalkoholnih pijač, tako da med športnimi dogodki nihče ne bi smel ostati žejen.

Če bi podprli nov predlog ZOPA, bi s tem hkrati podprli tudi povezovanje alkohola in športa (ter s tem posledično zdravja), kar velja za eno izmed glavnih taktik alkoholne industrije in bi s tem podprli tudi njene interese. Alkohol in šport pač ne sodita skupaj. Šport ima velik doprinos k posameznikovemu zdravju, tako fizičnemu kot duševnemu, medtem ko alkohol dokazano negativno vpliva tako na posameznika, kot tudi na njegovo družino in širšo okolico.

Po grobih ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj bi bila v obdobju med letoma 2011 in 2014 javna blagajna zaradi alkohola oškodovana za kar 234 milijonov evrov. Med stroške uvrščamo zdravstvene stroške povezane s pitjem alkohola, škodo zaradi nasilja v družini in prometnih nesreč povezanih z alkoholom, stroške vandalizma ipd. Vsem tem stroškom pa bi bilo potrebno prišteti še druge, ki so pogosto neizmerljivi, kot so npr. duševno trpljenje bližnjih in otrok. Z alkoholom se večina sreča že v mladosti in čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju z njim povezane težave. Alkohol kot droga povzroča tudi zasvojenost, ta pa se zaradi večje občutljivosti možganov mladostnikov in otrok lažje začne v zgodnejših življenjskih obdobjih. Alkoholna industrija se vseh teh dejstev zaveda, zato skozi svoje oglase pogosto poskuša načrtno nasloviti mlade. Potrebno je poudariti tudi, da ni varne meje pitja alkohola – kakršna koli količina alkohola namreč škoduje človeku, obstajajo pa smernice manj tveganega pitja. Zavedati se moramo, da bi se s ponovno uvedbo prodaje alkoholnih pijač na športnih prireditvah povečalo tveganje za vse vrste nasilja in vandalizma na športnih prireditvah, vožnjo pod vplivom alkohola, kršitve javnega reda in miru ipd.

To, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj, je družbena norma, ki postaja v zadnjih letih vedno bolj sprejeta, zato bi z sprejemom tega zakona naredili velik korak nazaj. Obuditi pozitivno povezavo med športom in alkoholom ter uničiti ves vloženi trud v akcije za spodbujanje navijanja brez alkohola (npr. naša pobuda Navijam 0,0) zgolj zato, da bi imeli klubi in organizatorji športnih dogodkov zelo dvomljiv dobiček, zveni kot neslana šala. V mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija upamo, da bo tudi tokrat prevladal razum in ne želja po nabiranju poceni političnih točk.

Viri:

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA (2017)

Alkoholna politika v Sloveniji: Priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov (2016) – Nacionalni inštitut za varovanje zdravja

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter