Za zdravje mladih 2.0
Projekt v obdobju 2017 – 2019 financira Ministrstvo za zdravje.
Mladinska zveza Brez izgovora je partner v projektu, ki ga izvaja Mladinsko združenje za promocijo zdravja.
Ostali partnerji v projektu so:
 
Za zdravje mladih je neformalna mreža, ki združuje glavne akterje v mladinskem sektorju. Projekt deluje v smeri preprečevanja zasvojenosti in drugih boleznih povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih.

Aktivnosti v projektu:

- Priprava kompetenčnega modela promotorja zdravja

- Usposabljanja za trenerje in promotorje.

- Priročnik za promotorje zdravja.

- Smernice zdrave organizacije.

- Strokovni posveti iz področja zdravja mladih.

- Glavni končni produkt so lokalni programi, ki jih izvajajo usposobljeni promotorji zdravja.

- Izvaja se pilotni program na področju duševnega zdravja mladih.

Pričakovani rezultati in cilji:

- Usposobljenih vsaj 150 promotorjev zdravja.

- Izvedenih vsaj 40 lokalnih programov.

- Izvedenih vsaj 45 programov soočanja na področju duševnega zdravja mladih.

- V programe soočanja vključenih 450 otrok in mladostnikov.

- Izdan priročnik za promotorje zdravja.

- Pripravljene smernice za izvajanje programov na področju duševnega zdravja.

- Pripravljene smernice zdrave organizacije.

- Pripravljena orodja za izvajanje aktivnosti.

- Izvedena dva posveta na temo zdravja mladih in na temo smernic zdrave organizacije.

- Izvedena zaključna konferenca.
Namenite 0,5% dohodnineTwitter