YU-SEE

YU-SEE je projekt Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in se osredotoča na vzpostavitev mreže organizacij, ki delujejo na področju vpliva industrije na zdravje mladih na Balkanu. Glavni temi projekta sta okolje in zdravje.

Sodelujoči partnerji prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Herzegovine, Makedonije in Črne Gore. V sklopu projekta organiziramo razne aktivnosti kot so mednarodni treningi, seminarji, evalvacijski sestanki in študijski obiski, kar nam pomaga pri odkrivanju teme in grajenju mreže nevladnih organizacij. Predvsem na Balkanu je zelo malo nevladnih organizacij, ki bi delovale na tem področju, zato je eden od namenov projekta tudi dvig pomena tega področja med mladimi in mladinskimi organizacijami.

Cilj mreže YU-SEE, ki pomeni Ex-YUgoslavia - South-Eeastern Europe je med drugim tudi širjenje v okviru obstoječih držav ter dodatno na države jugovzhodne Evrope. Projekt je financiran s strani Programa Mladi v akciji Evropske komisije.

Namenite 0,5% dohodnineTwitter