Upravni odbor

Nassim Djaba, predsednik (Upravni odbor)

Doktorski študent s fokusom na področju trajnostnega turizma in družbene odgovornosti turističnih podjetij. Zadnje leto dodiplomskega študija preživel na San Diego State University v ZDA. V Brez izgovora aktiven že od same ustanovitve, kjer je razvijal različne projekte in področja. Eden večjih projektov je bil ustanovitev mednarodne NVO mreže na Balkanu in jugo-vzhodni Evropi z imenom YU-SEE. V študentskih letih je zasedal mesto senatorja Univerze na Primorskem, podpredsednika Študentskega sveta UP in predsednika Študentske organizacije UP. Nassim je tudi član Global Shapers huba v Ljubljani. Trenutno aktiven v Mladinskem svetu Slovenije kot podpredsednik za trajnostni razvoj. V prostem času košarkar za KK Globus in kitarist. Brez izgovora mi je v življenju veliko dal in siguren sem, da ne bi bil to kar sem brez take opore in opore kolegov, ki sem jih na tej poti spoznal.

 

Nina Rogelj Peloza, podpredsednica (Upravni odbor)

Nina se je Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija pridružila leta 2010, kjer je že na začetku pokazala veliko naklonjenost preventivnemu delu. Svoje izkušnje je pridobivala preko vodenja nacionalnih in mednarodnih projektov, danes pa kot podpredsednica pokriva predvsem področje mladinskega dela in mentorstva mladih. V upravnem odboru je v preteklih mandatih nastopala v vlogi mednarodne koordinatorke in predsednice, trenutno podpredsedniško mesto pa ji omogoča večji stik z aktivisti. Je predstavnica nevladnih organizacij v  medresorski delovni skupine za tobačno kontrolo, ki jo koordinira Ministrstvo za zdravje RS, vključena pa je tudi v številne mednarodne aktivnosti kot koordinatorka in mentorica. V prostem času rada potuje, kuha nove jedi in vzgaja rastline.

 

Sara Vilhar, koordinatorka odbora vodij in pomočnikov (Upravni odbor)

Študentka na pravni fakulteti v Ljubljani. Brez izgovora se je pridružila leta 2014 in sedaj že 6 leto aktivno sodeluje v organizaciji. Začela je kot aktivistka, zatem postala pomočnica, sedaj pa že drugo leto opravlja funkcijo vodje Mladinskega združenja brez izgovora Postojna. V okviru te funkcije pomaga pri organiziranju lokalnih pobud, v zadnjem času predvsem na temo trajnostnega razvoja. V organizaciji izvaja vrstniške delavnice o tobaku, konoplji in o razvoju socialnih veščin. Skozi več letno delovanja v organizaciji, predvsem pa sodelovanja v MZBI Postojna, je nabrala ogromno dragocenih kompetenc, ki ji bodo dobro služile pri opravljanju funkcije koordinatorja odbora vodij in pomočnikov. Zanima jo predvsem področje koncepta človekovih pravic in mladinske participacije. Rada se druži s prijatelji ob dobri glasbi, poleg tega, pa v prostem času rada izdeluje ročne izdelke.

 

Manca Kozlovič, koordinatorka za izobraževanje (Upravni odbor)

Manca je diplomirana sociologinja in pedagoginja in andragoginja, trenutno pa je študentka 2. stopnje Pedagogike in Sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Brez izgovora se je pridružila leta 2013 kot aktivistka Mladinskega združenja Brez izgovora Obala. V času ko je bila novinka dokler ni prevzela vloge vodje, je sodelovala pri organizaciji mladinske izmenjave Združene igre narodov, Criticize - suggest - act in Survivor's guide to social media in drugih izmenjavah. Sodelovala je tudi pri nastajanju in izvajanju drugih projektov, ter vrstniških delavnicah Mladinske Zveze Brez izgovora. V obdobju med 2015 in 2018 je bila žirantka in predstavnica Slovenije v Pompidou Group za podelitev nagrade za najboljše preventivne projekte na področju drog. Sodelovala je pri vseh vsebinskih področjih organizacije, v zadnjem letu pa jo je prevzelo njeno strokovno področje - izobraževanje v organizaciji v najširšem pomenu. V prostem času se ukvarja z izobraževanjem starejših odraslih, se druži s prijatelji in poje.  

 

Viliana Valkinova Rangelova, koordinatorka za trajnostni razvoj (Upravni odbor)

Viliana je dijakinja zadnjega letnika gimnazije Kranj. V Brez izgovora se je pridružila leta 2015, kot aktivistka v lokalni enoti Ljubljana. V zadnjih letih je v organizaciji napredovala do vodja LE Ljubljana, nato še kot predsednico Mladinskega združenja za trajnostni razvoj in na zadnje v koordinatorko za trajnostni razvoj. Poleg dela na področju trajnostnega razvoja rada sodeluje na različnimi evropskimi projekti, organizira in udeležuje mednarodnih izmenjav. V prostem času rada potuje, bere o vesolju in se druži s svojimi prijatelji.

 

 


Daša Marie Zebec, koordinatorka za komuniciranje (Upravni odbor)
 

Daša Marie je dijakinja 3 letnika programa naravovarstveni tehnik. Brez izgovora se je pridružila leta 2017 in deluje na položaju koordinatorke za komuniciranje kot najmlajša članica upravnega odbora organizacije. Prosti čas posveti treningu kickboxa, montiranju filmčkov in izletom.
Lucija Pečlin, koordinatorka za javno zdravje (Upravni odbor)

Lucija je študentka Sociologije kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V Brez izgovora je aktivna od leta 2013, trenutno v organizaciji zaseda mesto koordinatorke za javno
 zdravje. Že od samega začetka izvaja preventivne delavnice v osnovnih in srednjih šolah. Več let je bila prostovoljka v Mednarodni mladinski zvezi za alkoholno politiko, od leta 2016 dalje pa je mladinska ambasadorka organizacije združenja European Cancer Leagues.Kristijan Tornič (Nadzorni odbor)

Diplomiran ekonomist smer poslovna informatika, zaposlen kot projektni vodja za večje mednarodne projekte na področju informatike. Leta 2010 postal član Brez Izgovora Postojna, sodeloval na več projektih in kasneje prevzel vodenje Brez izgovora Nova Gorica do leta 2016. Deloval tudi kot predsednik Društva poslovnih informatikov in poslovnih logistov, kjer je ciljal na področje dodatnega izobraževanja mladih študentov, sedaj pa razvija ideje za izboljšanje možnosti za mlade talente v okviru AmCham Slovenia in akademski skupnosti Beta Gamma Sigma.


Tomaž Gorenc (Nadzorni odbor)

Tomaž Gorenc je soustanovitelj in direktor IMZTR - Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, kjer povezujejo deležnike na področju vsebin javnega zdravja in okolja. Hkrati zaključuje doktorski študij geografije na Univerzi v Ljubljani, kjer preučuje interdisciplinarno temo vplivov socialno-ekonomskih dejavnikov in vročinskega stresa na zdravje ljudi. Tomaž je tudi koordinator neformalne mreže Partnerstvo za okolje in zdravje.
Mija Frančeškin (Nadzorni odbor)

Študentka na biotehniški fakulteti v Ljubljani. Mladinski zvezi se je pridružila leta 2015 in od takrat deluje kot aktivistka na različnih vsebinskih projektih.


 

Sorodni članki

V petek 7. 2. 2020 je v prostorih Brez izgovora potekala 8. redna in volilna skupščina Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.
10.02.2020
V soboto, 1. 6. 2019, smo na 7. redni skupščini Mladinske zveze Brez izgovora izvolili nove člane upravnega odbora.
03.06.2019
Namenite 0,5% dohodnineTwitter