Martin Krpan

Brez izgovora Slovenija je leta 2014 začela nov triletni program, sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana (Urad za preprečevanje zasvojenosti) z nazivom "Tobak, alkohol in mladi 2014-2016", ki smo ga kmalu preimenovali v "Program Martin Krpan". Program temelji na celovitem pristopu k preprečevanju nastanka zasvojenosti s tobakom in alkoholom ter vključuje tako mlade kot njihove učitelje in starše.

Gre za zelo pomemben program, tako za našo organizacijo kot sektor, saj v slovenskem prostoru primanjkuje kvalitetnih preventivnih programov, ki so dokazano učinkoviti in k preventivi pristopajo sistematično in celovito, ne da zgolj ozaveščajo o posledicah tveganega načina življenja in uporabe škodljivih substanc. Program Martin Krpan mlade opremi s potrebnimi veščinami, da se lahko soočajo z različnimi preizkušnjami, ki jih čakajo v življenju, predvsem pa se znajo upreti kajenju, pitju alkohola ter ostalim zasvojenostim.

Program se v letih 2014-16 pilotno izvaja na OŠ Martina Krpana v Ljubljani in dosega mlade v zadnjem triletju osnovnošolskega izobraževanja. Programu se v letih 2015 in 2016 pridružujejo še tri dodatne šole v treh novih statističnih regijah po Sloveniji, kar sofinancira Ministrstvo RS za zdravje.

Mladi preko vrstniških delavnic tekom treh let pridobivajo informacije o posledicah kajenja in uživanja alkohola,  hkrati pa se delavnice osredotočajo na okoljske vidike, ki vplivajo na odločitve mladih glede uporabe teh legalnih drog: od stremenja k vrstniški pripadnosti, do načinov upiranja vrstniškemu pritisku in vplivu medijev ter oglaševanja na oblikovanje stališč glede omenjenih produktov. Poleg tega jih program skozi intervencije uči sposobnosti kritičnega razmišljanja in jih medijsko opismenjuje. Mladi so letno udeleženi v 10 ur vrstniških delavnic.

Ker se želimo osredotočiti tudi na oblikovanje okolja, spodbudnega za odraščanje mladih, so v program poleg mladih vključeni tako njihovi starši kot učitelji. Starši so vključeni primarno preko roditeljskih sestankov, na katerih se osredotočimo na pogovor o tem, kako naj se z otrokom pogovarjajo o naših tematikah (tobaku in alkoholu) ter o stvareh povezanih s tem, ki bi jih sami  izpostavili kot relevantne. Z razredniki sodelujočih razredov pa sodelujemo predvsem z informiranjem na področju tobaka in alkohola ter oblikovanjem ustreznih stališč, kar bodo nato lahko uporabili tudi pri svojem delu z mladimi.

S programom želimo identificirati najpomembnejše veščine in znanja, ki jih mora mlad človek usvojiti, da se lažje odloči za zdrav življenjski slog in izogne zasvojenostim, ob tem pa sestaviti učinkovit in celovit program, ki ga bomo lahko v prihodnosti ponudili še več mladim.

Program finančno podpira Mestna občina Ljubljana - Urad za prerečevanje zasvojenosti in Ministrstvo RS za zdravje

              
 
Namenite 0,5% dohodnineTwitter