Tobačna zarota: moja kampanja

Mladi preko vrstnikov, spletnih medijev in najstniških revij dobijo mnogo lažnih informacij o kajenju, na podlagi katerih si zgradijo napačno predstavo o pomembnosti in obsežnosti problematike kajenja, na kar želimo vplivati s pomočjo projekta »Tobačna zarota – moja kampanja«. Želimo jim predstaviti realno in neprivlačno sliko o tobaku ter razbiti mite o kajenju, ki so razširjeni med mladimi.

Projekt, sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana - Urada za preprečevanje zasvojenosti, temelji na dejstvu, da je za pričetek kajenja pri mladih daleč najpogostejši razlog družba. Prav s tem namenom posvečamo posebno pozornost zapomnljivim in mladim zanimivim podatkom, od katerih najbolj izstopa predstavitev različnih vrst marketinških manipulacij s strani tobačne industrije.

Program soizvajajo JZ Mladi zmaji, MZ za alkoholno in tobačno politiko ter Brez izgovora Slovenija

Projekt vključuje dejavnosti na Srednji frizerski šoli v Ljubljani ter na šestih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. V prvi fazi bomo v  1. letnikih Srednje frizerske šole izvedli serijo delavnic o tobaku in tobačni industriji, s katerimi želimo mlade navdušiti nad tematiko in jim vzbuditi željo, da tudi oni prispevajo k samem projektu in ozaveščanju svojih vrstnikov o nemoralnosti tobačne industrije. Izmed dijakov bomo izbrali skupino najbolj zainteresiranih, s katerimi se bomo še vnaprej srečevali z namenom razvoja kampanje za njihovo šolo, torej svoje vrstnike, ter razvoja delavnice za 8. razrede osnovnih šol, ki jih bodo dijaki sami izvajali ter z njimi ravno tako ozaveščali učence o tobaku in tobačni industriji. V tej fazi pa bodo vključeni še učenci osmih razredov, ki bodo prav tako spodbujeni k razvijanju ideje za kampanjo. Mlade želimo čim bolj aktivno vključiti v samo tematiko, saj se bodo le tako lahko s projektom poistovetili in ponotranjili njegova glavna sporočila. Zadnjo fazo projekta bo predstavljala izvedba kampanje mladih, s katero bodo svojim vrstnikom predstavili področje tobaka in tobačne industrije in jih spodbudili k nekajenju.

Mladi se bomo tekom projekta izobraževali o problematiki kajenja, poleg tega pa bodo pridobili mnogo veščin, ki jih bomo v prihodnje še lahko uporabljali, kot so projektno načrtovanje, razvoj in izpeljava kampanje ter učenje javnega nastopanja.

Program finančno podpira Mestna občina Ljubljana - Urad za prerečevanje zasvojenosti

              
 
Namenite 0,5% dohodnineTwitter