Survivor's Guide to Social Media


Projekt financira program Erasmus+.

Mladinske izmenjave omogočijo mladim odkrivanje novih kultur in spoznavanje vrstnikov. Pomagajo jim razvijati nove kompetence in jim približajo vrednote kot so solidarnost in demokracija. Naš načrt je da dodamo izmenjavi še dodatno dimenzijo - to je kritično razumevanje socialnih medijev in njihovih mehanizmov. Socialni mediji so močno spremenili naše vsakdanje življenje, kar sicer ne opazimo, dokler o tem ne pričnemo razmišljati - predvsem kako komuniciramo eden z drugim in svetom okoli sebe. Še posebno to velja za mlade, ki so neprestano obdani s tehnologijo. Družbena omrežja so danes naš primarni vir novic in kanal komuniciranja. Novi načini komuniciranja pa ne veljajo le za medosebno komuniciranje, temveč tudi za komuniciranje podjetij in organizacij - socialni mediji so tako zanje kot za potrošnike odprli nove priložnosti. Zahvaljujoč socialnim medijem se spreminja tudi moč vpliva posameznika, da vpliva na širše javno mnenje, kar je lahko tudi negativno in zavajajoče. Uporabljamo jih za konstrukcijo našega jaza in pri tem pa premalokrat pomislimo na zasebnost. Na spletu o sebi pustimo veliko informacij, ki jih podjetja z veseljem uporabijo sebi v prid. Idejo za projekt smo dobili na naši lanskoletni mladinski izmenjavi Criticize - Suggest - Act, kjer smo delali na temi projektnega načrtovanja. Na aktivnosti, kjer smo analizirali potrebe našega lokalnega okolja smo omenjeno problematiko identificirali kot izziv med današnjo mladino, zato smo se odločili, da skupaj z mladimi iz različnih držav najdemo rešitve za različna lokalna okolja.

V slovenski organizacijski skupini sodelujemo mladi aktivisti Brez izgovora Slovenija. Kot skupina smo zelo povezani in se v delovanju dopolnjujemo in učimo drug od drugega. Lanskoletno skupino smo pomladili z mlajšimi aktivisti, saj želimo tudi njim omogočiti bogato izkušnjo organizacije mednarodnega dogodka. Projekt je nastal na pobudo mladih, ki pod mentorstvom starejših aktivno sodelujemo tudi v vseh ostalih fazah projekta - od pisanja prijavnice do izvedbe, evalvacije in pisanja poročila.

Osrednji cilj izmenjave je mladim približati celosten in kritičen pogled na socialne medije. Mladim bomo ponudili prostor za izmenjavo izkušenj in znanj, ter se spoznali z njihovimi principi delovanja in učinki na naše vsakdanje življenje. Osredotočili se bomo predvsem na razvijanje kritičnega razmišljanja in iskanje rešitev za različne skupine mladih. Pokazali jim bomo načine, kako se lahko izognejo pastem socialnih medijev, povečajo svojo zasebnost na spletu in socialne medije uporabijo tudi koristno - tako za osebno kot profesionalno rabo. Izmenjava je sestavljena iz treh vsebinskih sklopov: pasti socialnih medijev, spletna zasebnost in vplivi na naše vedenje.

Prizadevali si bomo za osebnostno rast udeležencev skozi vse organizirane aktivnosti,  osredotočili pa se bomo predvsem na kritično mišljenje, delo v skupini, javno nastopanje in retoriko ter spoznavanje novih metod dela. Eden od ciljev izmenjave osveščanje o problematiki tudi med mlade, ki niso del izmenjave, zato bomo na izmenjavi s pomočjo udeležencev pisali blog, kjer bo vsak dan predstavljeno dogajanje na izmenjavi ter ena od problematik socialnih medijev. Poleg tega bomo izdelali tudi krajši film s posnetki dogodkov iz izmenjave, katerega bomo delili preko socialnih omrežjih.

Navezava na cilje ERASMUS +

S projektom bomo delali na krepitvi mobilnosti mladih, ki se bodo udeležili naše izmenjave. Z izkušnjami in veščinami, ki jih bodo dosegli skozi izmenjavo, bodo okrepili svojo samoiniciativnost, samozavest ter kritično mišljenje.

Udeležencem bomo skozi aktivnosti ponudili tudi spoznavanje in interakcijo z lokalno mladino in aktivisti. Cilj izmenjave je, da najdemo rešitve, ki jih lahko uporabijo tudi v drugih državah z namenom spreminjanja odnosa do socialnih medijev med mladimi. Preko iger, mednarodnih večerov in drugih aktivnosti bomo spodbujali druženje udeležencev ter spoznavanje drugih kultur (narodnih plesov, tradicionalne hrane in običajev). Del te izkušnje bomo tudi ovrednotili iz vidika kvalitete interakcije v živo v primerjavi s spoznavanjem novih oseb preko socialnih medijev.

Dolgoročni vpliv izmenjave na širše okolje bomo zagotavljali preko aktivacije udeležencev, ki bodo pridobili nova znanja, ideje in motivacijo za izvedbo posameznih aktivnosti izmenjave tudi v svoji organizaciji, kar se je izkazalo v preteklih izmenjavah. Dolgoročno bomo pridobili tudi dva produkta: blog, kjer bodo zbrane aktivnosti in vsebina izmenjave za mlade, ki si želijo izvesti aktivnosti v svojem lokalnem okolju, ter video, ki ima vlogo motiviranja mladih in osnovnega osveščanja o socialnih omrežij.

Partnerji v projektu:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, Češka
Seiklejate Vennaskond, Estonija
Asociacija "Aktyvus Jaunimas", Litva
Association Center for Intercultural Dialogue – Kumanovo, Makedonija
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, Poljska
YOUth Connect, Slovaška
Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritickog misljenja i filozofije u praksi Mala filozofija, Hrvaška
Namenite 0,5% dohodnineTwitter