Projekt Hvala

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija ponuja možnost izvedbe projekta “Hvala” na temo preprečevanja vrstniškega dvema osnovnima šolama v Mestni občini Ljubljana. Ker so mesta omejena, svetujemo hiter odziv.

Projekt “Hvala” je sestavljen iz dveh delov. Prvi, ki bo potekal v prvi polovici leta (delavnice za krepitev veščin, grajenje skupinskega duha in informiranje o pojavu) in drugi del, ki bo potekal v drugi polovici leta (informiranje o pojavu in seznanitev s starejšimi mentorji).

Oba dela vsebujeta splošno informiranje učencev o vrstniškem nasilju, s poudarkom na prepoznavanju tovrstnih situacij in pravilnim načinom postopanja. Za učence zadnje triade, ki bodo bolj motivirani za sodelovanje pri projektu, se bodo v prvi polovici leta izvedla dodatna usposabljanja in redna srečanja pod mentorstvom izkušenih mladinskih delavcev in bolj izkušenih vrstnikov. Cilj je, da ti učenci izboljšajo svoje življenjske veščine, hkrati pa služijo kot oporna točka oz. zaupniki za vse druge učence, ki se bodo srečali z vrstniškim nasiljem in se ne bodo imeli na koga obrniti. Tako bodo lahko v drugem delu izvajanja projekta poleg svoje naloge mentorstva in pomoči mlajšim učencem, tudi v pomoč izvajalcem projekta pri delavnicah v nižjih razredih.

Skozi projekta “Hvala” želimo mladim sporočiti, da vrstniško nasilje ni normalen del odraščanja, in jim dati možnost, da se s tovrstnimi težavami spoprimejo. Delavnice in usposabljanja bodo izvedena s strani aktivistov Brez izgovora Slovenija, ki so strokovno podkrepljeni z znanjem iz uradnih in preverjenih vsebin na temo vrstniškega nasilja ter šli skozi 40-urno poglobljeno usposabljanje na to temo. Mladi, ki bodo aktivno vključeni v projekt “Hvala” skozi celo leto, bodo tudi na koncu nagrajeni, ves čas pa bomo z zainteresiranimi mladimi gradili skupinsko pripadnost preko različnih metod mladinskega dela.
Namenite 0,5% dohodnineTwitter