Novi nikotinski izdelki

Mladinsko združenje za alkoholno in tobačno politiko v sodelovanju z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija izvaja vrstniške delavnice na temo kajenja med mladimi, tobačne industrije in problematike e-cigaret, preko katerih ozavešča mlade o negativnih učinkih pasivnega in aktivnega kajenja, zavajanju tobačne industrije in nevarnosti novih tobačnih izdelkov, ki se pojavljajo na trgu.

Delavnice so strokovno podkrepljene s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, izvajajo pa jih mladi aktivisti, ki so za ta namen posebej strokovno usposobljeni. Vsebina predstavlja nadgradnjo delavnice »O2 za vsakega« v smeri novih nikotinskih izdelkov, ki se pojavljajo na evropskem trgu (elektronske cigarete, snus, tobak za njuhanje, idr.) in jo naši aktivisti izvajajo na večini srednjih šol v Ljubljani vse od leta 2006.

Delavnice so namenjene dijakom prvih letnikov srednjih šol in potekajo dve šolski uri, predvidoma pa bodo izvedene v drugi polovici leta 2016, torej v začetku šolskega leta 2016/2017. Vse izvedbe delavnic so za šole brezplačne.
 
Namenite 0,5% dohodnineTwitter