Naše poslanstvo

Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov.

Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih.

Brez izgovora Slovenija je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.


Namenite 0,5% dohodnineTwitter