Mladi in hazard

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, v sodelovanju s škotsko organizacijo Fast Forward, pripravlja pilotno izvedbo učinkovitega programa preventive pred problematičnim igranjem na srečo imenovanim »Stacked Deck«, kar v prevodu in prenesenem pomenu pomeni »nastavljanje kart v škodo igralcu«.

Program je namenjen prvim letnikom izbranih srednjih šol v Ljubljani, s prednostjo strokovnih in poklicnih šol z večinsko moško populacijo. Razlog za to so zadnje raziskave, ki smo jih v Brez izgovora Slovenija izvedli v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki med najbolj problematične igralce v tej starosti postavlja ravno moške iz strokovnih in poklicnih šol. Program bo izveden na dveh najbolj primernih šolah, izbranih izmed šol, ki se bodo na razpis odzvale pravočasno.

Program »Stacked Deck« je sestavljen iz šestih intervencij od 45 do 90 minut, uporablja neformalno izobraževanje, izveden pa je s strani izkušenih mladinskih delavcev. Izvajamo naslednje sklope:

1. Zgodovina igranja na srečo in razlaga t. i. »House Edge«-a oz. prednosti, ki jo ima organizator igre na srečo (45 min).
2. Predstavitev tveganega in patološkega igranja na srečo (45 min).
3. Zmotna prepričanja in resnice o igranju na srečo (sreča, sposobnost pomnjenja kart, verjetnost dobitka, naključje, pomen denarja, ipd.) (90 min).
4. Trening življenjskih veščin: reševanje problemov, sprejemanje odgovornosti in odločanje (90 min).
5. Trening življenjskih veščin: omejitve in prepreke pri razumnem odločanju (90 min).
6. Booster sklop: ponovitev naučenega (45 min).

 
Namenite 0,5% dohodnineTwitter