Projekt Inkubator 4.0 – z mladinsko pobudo do službe od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021 v Obalno-Kraški in Osrednjeslovenski regiji preko treh 128-urnih usposabljanj za družbeno participacijo v svoje aktivnosti vključuje vsaj 39 mladih.

Ti se na treh področjih: vodenje/menedžment, izvajanje usposabljanj in vodenje spletnih kampanj, najprej usposobijo, nato pa soočajo s konkretnimi izzivi, ki jih izberejo sami ali jim jih posredujejo nevladne organizacije.

Naložbo v vrednosti 177.998,57 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja pa jo konzorcij partnerjev Socialne akademije, Mladinske zveze Brez izgovora in Središča Rotunda.

 

VEČ O PROJEKTU:

Namen projekta Inkubator 4.0 je pomagati mladim aktivnim iskalcem zaposlitve pri vključevanju na trg dela.  V okviru projekta tako mladi:

 • pridobijo kompetence in izkušnje, ki jim jih izobraževalni sistem ni dal,
 • se preizkusijo v razvoju lastne ideje,
 • ob tem odkrivajo svoje osebno poslanstvo ter
 • pustijo sled v družbi.

Tako bomo v projektu izvedli tri vrste brezplačnih usposabljanj:
 

 1. Usposabljanje za vodje pobud za tiste, ki jih zanima vodenje pobud – gibanj, ki imajo družbeni učinek. Med drugim se bodo mladi naučili kako upravljati s časom, kako delati z ljudmi, kako načrtovati projekte, si zastaviti cilje, na koncu pa bodo pridobljeno znanje preskusili v praksi.
 2. Usposabljanje za voditelje usposabljanj je namenjen vsem, ki jih zanima delo trenerjev. Naučili se bodo, kako načrtovati usposabljanje, kako načrtovati potek učnega procesa, katere metode izbrati, ter kako na koncu načrt tudi spraviti v prakso.
 3. Usposabljanje za vodje kampanj je namenjen tistim, ki jih zanima zagovorništvo, multimedija in bi radi razvili svoje komunikacijske spretnosti. Spoznali bodo, kaj je socialni marketing, kako načrtovati kampanjo in kako pri vsem tem uporabiti multimedijo.
 • Vsako usposabljanje je sestavljeno iz štirih modulov, dva sta bolj vsebinska, dva pa bolj praktično naravnana. Celoten proces traja od treh tednov do dveh mesecev – odvisno od vrste praktičnega dela.

 

Cilji projekta:

 • V usposabljanja bo v obsegu vsaj 90 ur vključenih vsaj 39 mladih.
 • Vsaj 25 od teh mladih bo iz projekta izšlo v zaposlitev.
 • 20 % mladih v projektu bo iz ciljne skupine mladih z manj priložnosti.
 • Razvita in izvedena bodo tri usposabljanja: vodja pobude, vodja usposabljanja in vodja kampanje.
 • Na usposabljanjih bodo mladi razvijali družbene pobude. Tako bo nastalo vsaj 20 pobud.
 • Za kakovost usposabljanj bo skrbela skupina trenerjev, ki se bo srečala vsaj štirikrat.
 • Ustanovljeni bosta dve regijski enoti projekta, v Ljubljenji in v Kopru.
 • Vzpostavljeno bo spletno podporno okolje (spletna stran, baza pobud, obvestilnik, skupine na družbenih omrežjih).
 • Po zgledu sob pobega bo razvito didaktično orodje Soba pribega.
 • Razvili bomo spletno orodjarno za mlade pobudnike – paltforma bo imela vsaj 10 spletnih orodij in nasvete, kako le-te uporabiti v praksi.
 • Razvit bo priročnik za mladinske delavce, ki ga bomo natisnili v 200 izvodih.
 • Na spletni strani bomo objavili vsaj 10 vsebinskih prispevkov z vsaj 800 ogledi.
 • Organizirani bodo trije medsektorski posveti s tematiko spodbujanja pobudništva med mladimi, ki se jih bo skupaj udeležilo  vsaj 75 udeležencev.
 • Projekt in njegovo metodologijo bomo predstavili na vsaj treh zunanjih dogodkih.
 • Vsaj 5 mladih bomo povezali s skladom, ki mladim pomaga pri zaposlitvah v nevladnih organizacijah.
 • Organizirali bomo zaključno konferenco, na kateri bomo predstavili rezultate projekta, ki se je bo udeležilo vsaj 35 z mladinskega sektorja, javnih institucij, drugih NVO in gospodarstva.

 Dodatne informacije so na voljo na spletni strani projekta [https://inkubator40.si/], lahko pa nam pišete tudi na sabina@socialna-akademija.si.

Namenite 0,5% dohodnineTwitter