Gospodarstvo

Področje trajnostnega gospodarstva v Brez izgovora je bilo vzpostavljeno leta 2013 s strani Jana Peloze na pobudo partnerjev v okviru projekta "Road to Rio+20".

Že v prvem letu delovanja je bilo odločeno, da bomo svoje področje delovanja razširili, in sicer iz zgolj "zelenega gospodarstva" na trajnostno gospodarstvo. Ker se področje še razvija, vseh podpodročij še nismo definirali, vendar se zaenkrat kot ključna izpostavljata siva ekonomija in trajnostno gospodarjenje z viri. 

Brez izgovora je na področju trajnostnega gospodarstva do sedaj izpeljala naslednje aktivnosti:


Sorodni članki

Medtem ko Evropska komisija piše nove predloge ISDS-ja, Evropa spi v nevednosti. Naš aktivist Žan Knafelc se je udeležil usposabljanja proti prostim trgovinskim sporazumom.
24.11.2015
Namenite 0,5% dohodnineTwitter