Brez izgovora 2020 - 2022

Projekt financira Ministrstvo za zdravje.

Program celostno naslavlja problematiko uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, pitja alkohola in uporabo konoplje med mladimi. Zastavljen je v obliki več različnih dopolnjujočih se aktivnosti. Medtem ko se preventivne aktivnosti osredotočajo na delovanje v osnovnih in srednjih šolah ter med našimi člani – aktivisti in zagovorniki, jih dopolnjujejo še komunikacijske kampanje, zagovorništvo za spremembo, krepitev in izboljšanje politik, nadzor nad izvajanjem zakona ter krepitev širšega sektorja na omenjenih področjih. Naša organizacija strokovno deluje na vsebinskih področjih zasvojenosti, krepitve zdravja, promocije zdravega življenjskega sloga in mladinskega dela, partnerji v projektu pa doprinašajo svoja znanja in izkušnje na ostalih področjih, kot so socialni marketing, digitalni marketing, izvajanje medijskih in komunikacijskih kampanj, transparentnost in etika ter varstvo potrošnikov. Skupaj smo zastavili celovit in zelo obsežen projekt, namenjen doseganju pomembnih ciljev in sprememb v slovenskem prostoru.

Program skozi perspektivo učinkovite preventive naslavlja izzive prevelike dostopnosti alkohola, tobaka in konoplje, njihove cene, pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, kot je prepoved prodaje mladoletnim in omejitve oglaševanja ter na drugi strani analizira stanje oglaševanja mladim preko spletnih kanalov. Na podlagi smernic UNODC in EMCDDA pa program daje velik poudarek na krepitvi socialnih in osebnih veščin pri osnovnošolcih, srednješolcih in študentih, tako pri aktivistih kot pri ostalih mladih, vključenih v program, kar zmanjšuje pojavnost različnih odvisnosti in zamika uporabo drog. Program je unikaten na svojem področju aktivnega vključevanja in opolnomočenja mladih za izvajanje aktivnosti.

Cilji projekta:
 
- preprečevanje in zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med posameznimi ogroženimi skupinami prebivalstva (mladostniki)

- učinkoviti programi izobraževanja in ozaveščanja javnosti in/ali posameznih skupin prebivalstva (otroci in mladostniki) o tveganjih za zdravje in škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov

- oblikovanje celovitih preventivnih modelov za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi

- spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola

- izvajanje dejavnosti za varno zabavo mladih

- povezovanje in mreženje različnih akterjev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju tobačne politike

- spremljanje izvajanja zakonodaje v lokalnih okoljih

- izvajanje zagovorniških dejavnosti varovanja javnega zdravja s področja prepovedanih drog

Glavne aktivnosti projekta:
 
- preventivni programi za osnovne in srednje šole ter poletni tabori za mlade

- interni programi organizacije:  »Aktivist Brez izgovora«, »Vodja Brez izgovora« in »Zagovornik Brez izgovora«

- dogodki (seminarji, konference, poletne šole)

- skrito nakupovanje tobaka in alkohola ter analiza spletnega oglaševanja alkohola, tobaka in konoplje

- komunikacijska kampanja za preprečitev legalizacije konoplje in zagovorniške aktivnosti, ki jih bodo izvajali aktivisti in zagovorniki Brez izgovora

- razvoj modela za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga in preprečevanje zasvojenosti na delovnem mestu za mladinske in nevladne organizacije
 
Partnerji v projektu:
 
Združenje za Socialni marketing
Namenite 0,5% dohodnineTwitter