Brez izgovora LJ

Glede ukrepov za preprečevanje zasvojenosti, literatura kaže, da pri mladostnikih nikakor niso dovolj samo informacije o posameznih substancah, temveč veliko vlogo igrajo dobro razvite osebne in socialne spretnosti mladih ter kritični pristop do vplivov, katerim so izpostavljeni. Še posebej na prehodu iz osnovne v srednjo šolo gre za velik premik tako v socialni strukturi mladostnikovega okolja kot v njegovi pripravljenosti za spremembe in nov začetek. Mladostniki s prihodom v novo okolje želijo navezati nove stike ter so posledično bolj prilagodljivi ter konformistični, kar lahko vodi v negativne izide, če pridejo v napačno družbo, ki jih bo spodbujala k pogosti in intenzivni rabi substanc.

Za spoprijemanje s to situacijo je pomembno, da so mladostniki opremljeni z veščinami, ki jim bodo pomagale prebroditi to negotovo obdobje. Mednje zagotovo spadajo veščine zagovorništva, pravilne komunikacije ter dajanja in sprejemanja konstruktivne kritike, uspešnega spoprijemanja z vrstniškim vplivom ter splošno kritično razmišljanje.

Preko projekta "Brez izgovora MOL" se osredotočamo prav na razvoj teh varovalnih dejavnikov. Te veščine bodo učenci na različnih nivojih razvijali skozi proces različnih aktivnosti. Najširša aktivnost zajema delavnico za učence vseh prvih letnikov na izbranih srednjih šolah v Ljubljani, ki bo potekala ob začetku šolskega leta (prvič v šolskem letu 2015/2016), ko se učenci še orientirajo in spoznavajo med sabo. V delavnici bodo učenci imeli priložnost spregovoriti o svojih strahovih in pričakovanjih glede spremembe, hkrati pa bi se urili v zgoraj omenjenih veščinah.

Dijaki, ki bodo zainteresirani ter motivirani za nadaljnje sodelovanje, se bodo nato imeli možnost pridružiti skupini dijakov ostalih sodelujočih šol, ki bi nadalje razvijali veščine in kompetence ter jih postopoma prenašali na ostale vrstnike. V ta namen se bodo udejstvovali v več aktivnostih (spoznavni vikend, poletni tabor, sestanki lokalne skupine, izvajanje delavnic za vrstnike), preko katerih bodo razvijali zgoraj omenjene veščine, hkrati pa bodo preko izvajanja delavnic na različne tematike pripomogli k ozaveščanju svojih vrstnikov o pomenu aktivnega državljanstva in odgovornega potrošništva.
 
Program finančno podpira Mestna občina Ljubljana - Urad za prerečevanje zasvojenosti

              
 
Namenite 0,5% dohodnineTwitter