Alkohol

V Brez izgovora Slovenija delujemo na področju alkohola od leta 2011, ko smo začeli s projektom "What about…NO." pod vodstvom Daše Kokole in s skupino dvanajstih aktivistov, ki so se želeli podrobneje seznaniti s problematiko alkohola. Rezultat tega sodelovanja sta bili izdelani delavnici za osnovnošolce na temi vrstniškega pritiska in alkohola, ki smo ju leta 2012 začeli tudi pilotno izvajati na slovenskih osnovnih šolah in ju nato izboljšali na podlagi povratnih informacij.

Delavnica o alkoholu je v letu 2013 zaživela na ravni celotne organizacije, tako da se udeleženci projekta sedaj ukvarjajo z novimi izzivi. Eden od njih  je področje alkohola  v prehrani  in dejstvo, da se med izdelki, namenjenimi in dostopnimi otrokom in mladim, znajdejo tudi alkoholni izdelki, kar so mladi identificirali kot eno izmed problematik, o kateri se premalo govori.Brez izgovora je na področju alkohola do sedaj izpeljalo naslednje aktivnosti:

  • vrstniške delavnice o alkoholu in vrstniškem pritisku What about...NO. (od 2011),
  • soustanovilo Alcohol Policy Youth Network (2011),
  • raziskavo o alkoholni politiki v mladinskih organizacijah skupaj z MSS (2011),
  • raziskavo o dostopnosti alkohola mladoletnim z metodo skritega kupca skupaj s FDV (od 2012),
  • raziskavo o vidnosti in oglaševanju alkohola mladim skupaj z IVZ, zdaj NIJZ (od 2013 dalje),
  • soorganiziralo 1. Evropsko mladinsko konferenco o alkoholu skupaj z APYN (2013),
  • raziskavo o udeležencih Ritma mladosti 2013 skupaj z Inštitutom Utrip (2013),
  • sodelovalo v mednarodnem zagovorniškem projektu Triangle na področju alkoholne politike skupaj z APYN, EMSA, CNJ Portugal, LiMSANTAKK in Inštitutom Utrip (2013 in 2014).

Sorodni članki

Poziv nevladnih organizacij s področja javnega zdravja k zaostritvi preblage alkoholne politike, ki nedvomno pripomore tudi k slabšanju epidemije v Sloveniji. Poleg COVID-19 tudi drugi pomembni javnozdravstveni problemi, na katere smo v času epidemije praktično pozabili, čeprav so lahko neposredno povezani z njo.
07.04.2021
V mesecu septembru 2020 smo s podporo »Active Citizens Fund« začeli z nadaljevanjem kampanje »Ker alkohol ni mleko«. Obseg in vzorci rabe alkohola v Sloveniji so zaskrbljujoči, zlasti med mladimi.
05.10.2020
Štiri največje mreže na področju preprečevanja zasvojenosti v Sloveniji, Preventivna platforma, NVO varujejo naše zdravje, Mreža 25x25 ter Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki so se pred nedavnim združile v Združenju za kronične nenalezljive bolezni, so danes javno predstavile spletno stran www.keralkoholnimleko.si, ki je namenjena zbiranju podpore odločnejšim ukrepom na področju alkohola pri nas. Od junija dalje je sicer istoimenska kampanja ozaveščala javnost o pomenu neponujanja alkohola otrokom in mladostnikom ter je na družbenih omrežjih do danes zbrala že preko 3 tisoč podpornikov.
12.11.2019
Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB) ob mednarodnem dnevu spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD) predstavlja letošnjo akcijo »Premlad, da bi pil« (»Too Young To Drink«), ki je del mednarodne medijske kampanje za dvig ozaveščenosti glede tveganj pri predporodni izpostavljenosti alkoholu s strani še nerojenih otrok.
09.09.2019
V petek, 17. maja 2019, točno opoldne bodo letošnji maturantje na ulicah in trgih slovenskih mest ponovno zaplesali četvorko. 
16.05.2019
Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja podpira predlagane ukrepe Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), da se zniža stopnja dovoljene meje alkohola v prometu
24.04.2019
Samo zaradi bolezni in stanj, ki so izključno povezani z alkoholom, ter prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v Sloveniji v povprečju umre vsaj 1000 oseb. Alkohol pa pogosto vodi tudi v druge oblike nasilja. Zato je osrednja tema letošnje 4. nacionalne konference o alkoholni politiki, ki jo organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Ministrstvom za zdravje in Svetovno zdravstveno organizacijo, povezava med alkoholom in nasiljem.
26.11.2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje bo ob obeležitvi Svetovnega dneva fetalnega alkoholnega sindroma 2018 organiziral strokovno srečanje, ki bo potekalo 4. septembra 2018 s pričetkom ob 8.30 v veliki dvorani NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (3. nadstropje).
29.08.2018
Mladoletni in vidno opiti mladi kljub zakonski prepovedi z lahkoto do alkoholnih pijač v Kranju.
17.04.2018
Izjava za javnost ob današnjem sprejemu sprememb Zakona o omejevanju porabe alkohola za področje športnih prireditev.
24.05.2017
Nevladne organizacije s področja javnega zdravja pozivamo Državni zbor RS, da glasuje proti spremembam in dopolnitvam Zakona o omejevanju porabe alkohola.
20.05.2017
Inštitut Utrip je v imenu šestih nevladnih organizacij poslal predsedniku Državnega zbora RS odprto pismo in apel za razkritje zakonodajne sledi pri sprejemanju Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
12.05.2017
Kot odziv na nov predlog Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložil poslanec Jani Möderndorfer, smo nevladne organizacije s področja javnega zdravja pripravile novinarsko konferenco. 
09.05.2017
14. marca 2017 je v javnost prišla pobuda o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), in sicer s strani vodilne koalicijske Stranke modernega centra (SMC).
17.04.2017
9. septembra obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o posledicah izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom.
09.09.2015
V prostorih Mladinske zveze Brez izgovora je potekala novinarska konferenca, na kateri je zveza skupaj z APYN, NIJZ in MZ predstavila rezultate raziskave o dostopnosti alkohola mladoletnim.
03.09.2015
Skupaj z 19 drugimi javno-zdravstvenimi organizacijami smo včeraj izstopili iz EAHF, saj Evropska komisija ne namerava več vlagati strateško delovanje na področju sprejemanja celostne alkoholne politike.
03.06.2015
Danes je bilo izdano poročilo o obsegu oglaševanja in sponzorstvu alkoholnih tržnih znamk v Formuli 1.
22.05.2015
V tem tednu poteka vseslovenska akcija 0,0 šofer - Trezna odločitev, približuje pa se tudi ulična četvorka, ki jo bodo maturantje obeležili 22. maja v okviru akcije Plešem 0,0. Obema akcijama se pridružuje tudi Brez izgovora.
21.05.2015
Namenite 0,5% dohodnineTwitter