Omejevanje vozil v mestih za boljši zrak

25.03.2021
Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.

Po podatkih Evropske agencije za okolje je onesnažen zrak poglavitni okoljski dejavnik za prezgodnje smrti, kar velja predvsem za mesta. Onesnaženost zraka povzroča bolezni, ki so povezane z višjo umrljivostjo pri COVID-19, navaja Svetovna zdravstvena organizacija. Ukrepi za zajezitev epidemije, ki so bili vpeljani od marca 2020, so znatno prispevali k boljši kakovosti zraka, vendar se je onesnaženost hitro vrnila na prejšnje ravni, v nekaterih mestih celo slabše kot pred pandemijo. Ne glede na epidemijo Slovenija že od leta 2011 krši evropska pravila kakovosti zraka.

Pozivi EPHE temeljijo na današnji novi raziskavi. V njej so raziskovalci pod drobnogled vzeli 28 urbanih politik različnih mest po svetu, od javnih avtobusov brez emisij, do shem souporabe e-skirojev. Namen tovrstne analize je prikazati vpliv takšnih politik in prometa na zmanjšanje koncentracij trdih delcev ter dušikovih oksidov.

Omejevanje onesnažujočega prometa v mestih, kot so Milano, London, Krakov in Atene, je pokazalo najboljše rezultate z zmanjšanjem koncentracij trdih delcev do 23 % ter dušikovih oksidov do 36 %. Največja mesta so s tem na letni ravni privarčevala okoli 130 milijonov evrov družbenih stroškov v povezavi z zdravjem. Bolj onesnažujoča vozila so postala plačljiva ob vstopu v mesta, kot na primer London, Stockholm, Gothenburg in Milano, kar je prispevalo k znižanju koncentracij trdih delcev za 17 % in koncentracij dušikovih oksidov za 12 %. Slednje se je dodatno pokazalo kot prihranek 95 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. Kljub temu, da je takšen ukrep pokazal dobre rezultate, pa so naložbe vzpostavitve takšnega sistema nekoliko dražje, čeprav se glede na družbene stroške hitro povrnejo.

Nasprotno, sprememba v razpoložljivosti in cen parkiranja v mestih ni draga investicija, ukrep pa je prav tako učinkovit. Raziskovalci so ugotovili, da je bilo s takšnimi parkirnimi ukrepi doseženo 5 do 10 % zmanjšanje onesnaženosti zraka. Pri vsakem ukrepu omejevanja, pa so pomembne alternativne možnosti mobilnosti. Grajenje infrastrukture za kolesarje in sprehajalce, javno subvencionirane sheme souporabe avtomobilov in učinkoviti ukrepi za promocijo javnega prevoza so le nekateri ukrepi, ki so analizirani v študiji z vidika učinkovitosti in stroška implementacije.

Sascha Marschang, generalni sekretar Evropske zveze za javno zdravje (EPHA), pravi: »Onesnaženost zraka je dodatno poslabšala pandemijo. Mnogi naši prijatelji, sorodniki in sodelavci so imeli težavo z dihanjem in bili slabotni tedne ali mesece. Umazan zrak lebdi nad mesti več desetletij in povzroča astmo, srčne bolezni ter raka na pljučih. Medtem ko premagujemo COVID-19 s cepivi, se moramo bojevati tudi s tem »oblakom bolezni«. Skrb za zdravje ljudi je enoten boj. Zaskrbljeni državljani bi morali spodbuditi župane, da prevzamejo vodilno vlogo v tem boju. Zdaj je čas, da začnejo odločevalci mest ob finančnih spodbudah Evropske unije graditi bolj kakovostno okolje za izboljšanje zdravja ljudi.«

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje, izpostavlja: »Čas je, da začnemo ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka sprejemati in implementirati celostno na nacionalni in lokalni ravni. Strateške usmeritve, kam in kako bomo kot družba vlagali naše naložbe, so pri tem zelo pomembne. Zdravstvena in okoljska stroka sta jasni glede posledic onesnaževal zraka na zdravje ljudi in samo okolje. Te posledice so kvantificirane v mnogo prevelikih stroških, ki jih plačuje družba. Še več, pri tem najvišji delež nosijo prav ranljive skupine. Ukrepi, ki jih predlagamo v omenjenem dokumentu, prispevajo k izboljševanju kakovosti zraka v mestih, kar pozitivno vpliva tudi na socialno-ekonomske kazalnike.«

EPHA izpostavlja, da bi morali župani in odločevalci evropskih mest sprejeti nove ukrepe, primerne za njihova mesta. Na voljo je več učinkovitih ukrepov, ne glede na proračunsko raven. Evropski Mehanizem za okrevanje in odpornost po pandemiji državam članicam ponuja sredstva v višini 672 milijard evrov. Od tega je tretjina namenjena zelenim naložbam, kar vključuje tudi promet.

Po merilih Svetovne zdravstvene organizacije dve tretjini mest ne dosega standardov čistega zraka. Po podatkih Evropske agencije za okolje trdi delci, dušikovi oksidi in prizemni ozon povzročijo okoli 1840 prezgodnjih smrti v Sloveniji. EPHA je v raziskavi iz leta 2020 ugotovila, da onesnažen zrak prebivalce Ljubljane in Maribora v povprečju letno stane 1.233 evrov družbenih stroškov. Koristi zmanjšanja onesnaženosti so največje v večjih mestih in mestih Srednje ter Vzhodne Evrope, kjer je onesnaženje najhujše.

Kontakti:

Tomaž Gorenc
Inštitut za zdravje in okolje, +386 40 493 460

Zoltán Massay-Kosubek
EPHA Policy Manager for Clean Air and Sustainable Mobility, +32 499 430 468.

 

Sorodni članki

Z omejitvijo onesnažujočega prometa v mestih bi lahko zmanjšali škodljive koncentracije trdih delcev do 23 %, koncentracije dušikovih oksidov (NOx) v zraku pa za 36 %. EPHA in partnerji ugotavljajo, da bi s tem privarčevali do 130 milijonov evrov družbenih stroškov na leto. EPHA združuje več kot 80 nevladnih organizacij, med drugim tudi našo partnersko organizacijo Inštitut za zdravje in okolje, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravstvenih neenakosti in združenj zdravstvenih delavcev.
25.03.2021
Začenjamo s prvim sklopom usposabljanj v okviru projekta Akademija Brez izgovora, ki bo potekalo med 7. in 25. septembrom v Mladinskem centru Krško.
17.08.2020
V decembru sva se dva predstavnika naše organizacije udeležila dogodka v organizaciji Svetovne zdravstvene organizacije v Omanu.
Piše: Mia Zupančič
07.01.2020
To leto sem se udeležila Erasmus+ usposabljanja za mladinske delavce znotraj projekta »EUth WORK«.
Piše: Nina Rogelj Peloza
04.11.2019
V ekipi mladinske zveze Brez izgovora iščemo nove okrepitve – študente za izvajanje strokovnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah.
26.08.2019
5. 4. in 6. 4. je potekal vikend retorike, na katerem smo v petek zvečer pisali pisma miru v okviru mednarodnega projekta, ki se bori proti nasilju in vojnam, kjer smo aktivisti razmišljali kako mi doživljamo vojno in nasilje v splošnem, kakšne vrste obeh poznamo in spoznali, da imata oba za vsakega posameznika drugačno konotacijo.
22.05.2019
Priložnost za vse, ki bi se radi pridružili mladi ambiciozni ekipi v vlogi administratorja. Prijave najpozneje do torka, 21. maja 2019 s priporočeno pošto na naš naslov.
08.05.2019
Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto administratorja/ke.
03.12.2018
Vabilo predsedniku Borutu Pahorju na visoko zasedanje OZN na temo kroničnih nenalezljivih bolezni, 27. septembra 2018 v New Yorku, ZDA
28.08.2018
Od 12. do 14. marca se je na Dunaju odvijal UN Mladinski forum o uporabi drog (UN
Youth Forum 2018), katerega se je udeležila Katarina Rozman. 
30.03.2018
Med 5. in 11. januarjem je Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden povezala 26 mladih iz 6 držav. Tema je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.”
24.01.2018
November - mesec preprečevanja zasvojenosti 
Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, z aktivnostmi v preventivi in zagovorništvu
20.11.2017
Skupina Brez izgovora Slovenija razpisuje tri nova delovna mesta.
21.09.2017
Na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru Svetovne zdravstvene organizacije.
24.03.2017
Namenite 0,5% dohodnineTwitter