Akademija Brez izgovora


Nacionalni projekt Akademija Brez izgovora je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami Inštitut Utrip, Mladinski center Krško, Socialna akademija in Zavod Vozim ter bo trajal od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021. Vrednost projekta znaša 232.700,17 €.

Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. Za doseganje cilja javnega razpisa bodo financirana usposabljanja za mlade (ter spremljevalne aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo projektov), ki jih bodo izvajale organizacije v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva, s poudarkom na izboljšanju njihove zaposljivosti.

Predmet projekta je krepiti osebnostne in socialne veščine ter znanja mladih za povečanje zaposljivosti ter krepiti njihovo aktivno državljanstvo preko vključevanja razumevanja pomembnosti dostopa do kvalitetnih preventivnih programov.

S projektom želimo:
  • Preko inovativnega kvalitetnega usposabljanja opremiti mlade s kompetencami, znanji in izkušnjami za kvalitetno delo z mladimi za večjo konkurenčnost pri iskanju zaposlitve v organizacijah, ki izvajajo različne programe za otroke in mlade, prav tako pa bodo pridobili splošne kompetence, zaželene pri delodajalcih;
  • zmanjšati brezposelnost mladih in jih kot bolj kompetentne usmeriti v mladinski in šolski sektor;
  • razširiti poznavanje učinkovite preventive v mladinskem sektorju ter pripomoči k temu, da se med mladimi izvajajo kvalitetni programi, ki imajo pozitiven učinek na stališča in vedenja ter da se izogiba neučinkovitim ali škodljivim programom - komponenta aktivnega državljanstva (pri dostopnosti kvalitetnih preventivnih programov gre za delovanje za splošno družbeno korist preko temeljev medsebojnega spoštovanja in zagotavljanja človekovih pravic).
Za več informacij: info@noexcuse.si

Povezave:

Sorodni članki

Nacionalni projekt Akademija Brez izgovora je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
10.03.2020
Namenite 0,5% dohodnineTwitter